Beta Assegurances

Beta Assegurances
I tu estàs ben assegurat ?

divendres, 10 de juliol de 2015

Les Assegurances i l'IRPF a Andorra

Característiques dels plans de pensions com a element de reducció  de la quota tributària  de l’IRPF d’Andorra


En base al Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, les companyies asseguradores han creat els productes adaptats que permetin la reducció de la quota tributària.
Des de Beta Assegurances, corredors d'assegurances d'Andorra, aconsellem el Pla previsió Assegurat de  Catalana Occidente que paral·lel al de la CASS, permet al prenedor reduir la quota tributària de l’IRPF i proporciona una prestació complementària en el moment de la jubilació, defunció o invalidesa.

Les característiques a destacar sobre aquest productes son :


 1. Vinculació a actius garantits. Es a dir, que cada dia guanyi.
 2. Pla vitalici, doncs que no t’obligui a cancel·lar-lo als 65 i et permeti decidir quan i com vols cobrar aquesta renda.
 3. Dret al traspàs. Si vols canviar el teu pla de jubilació de entitat que ho puguis fer.
 4. Liquiditat abans de la jubilació. Es podrà sol·licitar el rescat dels valors garantits en les següents situacions

  • Desocupació de durada superior a 24 mesos
  • Malaltia greu (baixa laboral durant un període superior a 12 mesos)
  • Quan l’assegurat trasllada la seva residència fiscal fora del territori andorrà

Demana el teu pressupost a  Beta Assegurances fent clic aquí.


Pots consular més informació sobre aquest impost a IRPF - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

dimecres, 20 d’agost de 2014

LA IMPORTÀNCIA DE PENSAR EN EL TEU FUTUR A ANDORRA

Segons algunes notícies aparegudes als mitjans de comunicació d'Andorra, la esperança de poder obtenir una jubilació digna quan ens jubilem, cau en picat.
Cada cop més doncs es fa necessari que ens espavilem i que vetllem per els nostres interessos i de fet ens aboquen a que així sigui.
Es doncs el moment de plantejar-nos quina es la millor opció per poder disposar d’un capital un cop ens jubilem o veure si podem disposar dels nostres diners de forma immediata en cas de necessitat i sobretot sense penalitzacions o comissions.-Mínim de 40% en renda fixa i actius del mercat mobiliari
-Màxim del 45% en renda variable
-Màxim del 15% en actius diferents dels anteriors (immobles, fons d’inversió lliures, alternatius)

Des de Beta Assegurances, corredors d'assegurances d'Andorra, aconsellem doncs un Pla de Jubilació de CatalanaOccidente paral.lel al de la CASS que tingui les següents característiques:

·         Aportacions a la teva mida.
·         Garantia  del capital
·         Disposició del capital sense penalitzacions a partir del primer any.
·         Màxim interès segons capital i edat. ( promoció única a Andorra )
·         Possibilitat d’aportacions extraordinàries.

·         Total confiabilitat: Catalana Occident compta amb una llarga experiència amb més de 30 anys en el món de les assegurances d’estalvi i jubilació.


esticbenassegurat
Producte Únic i exclusiu a Andorra
Demana el teu pressupost:

Telf. 737666dimecres, 5 de febrer de 2014

El meu fill ha tingut un accident amb el meu cotxe i ara l’assegurança no em cobreix!!!

Ull amb els conductors no declarats a l’asseguradoraCal que els menors de 25/26 anys, estiguin expressament declarats a les pòlisses d’auto per diversos motius: •       Tal i com explicàvem en l’article de la bonificació,  els preus de les assegurances i els descomptes es basen en l’historial del conductor i pel que fa als conductors novells, parteixen de 0, es a dir que no tenen cap tipus de descompte/bonificació i per tant, el preu que han de pagar per l’assegurança es molt superior al que paga un conductor que porta 20 anys conduint i que no ha patit accidents de culpa.
 •       Un altre motiu es el recàrrec o sobreprima que algunes companyies apliquen a l’hora d’assegurar un menor de 25-26 anys.
 •       I finalment la justificació dels dos punts anteriors es l’estadística. Els estudis que porten a terme les grans asseguradores del país veí així ho avalen.

 • Així que sinó voleu sorpreses, assessoreu-vos i pregunteu tant bon punt el vostre fill/a comenci amb el carnet “J”.


I tu, estàs ben assegurat?

www.esticbenassegurat.com

dijous, 30 de gener de 2014

No he tingut accidents i no m’han baixat el preu!!!

Que es la bonificació i quan hi tenim dret?La bonificació no es més que els descompte que ens apliquen les companyies d’assegurances sobre la tarifa.
Es basa en el sistema bonus-malus que premia o penalitza a través d’un percentatge els conductors segons la seva taxa de sinistralitat.
Es a dir que sinó tenim accidents, la companyia, any rere any, ens atorga un descompte fins arribar a un màxim.
En principi, la bonificació màxima que es pot aconseguir es del 50 %, per tant, quan arribem a aquest sostre, ja no podem obtenir més descompte. 

En cas de sinistre, perdrem part d’aquesta bonificació.

Cal saber sobre quines cobertures s’aplica la bonificació per tal de preveure possibles pujades de preu, tal com explicàvem en l’article de les franquícies, saber quan perdrem i quin valor d’augment representarà sobre la tarifa a
pagar en el proper venciment.

Per exemple, algunes companyies ens apliquen bonus malus quan obrim un sinistre de vidres i d’altres no.
Ens els  països veïns, la majoria de companyies detallen
en el seu contracte el sistema de bonificació.

Pel que fa als conductors novells, parteixen de 0, es a dir que aniran acumulant descompte/bonificació a mesura que passin els anys i que no tinguin cap sinistre de culpa.


I tu, estàs ben assegurat?

www.esticbenassegurat.comdimarts, 21 de gener de 2014

Saps que es una franquícia i quan s’aplica?


La franquícia es aquell import establert en el contracte, que en cas de sinistre va a càrrec del assegurat.
L’avantatge principal es que fan reduir la prima anual a pagar.
Hi ha diferents modalitats de franquícies i també s’apliquen a diferents tipus d’assegurances.
Per un costat hi ha les franquícies d’import fix i per d'altres hi ha les franquícies en % amb un import mínim i màxim.
En vehicles, per exemple, son aconsellables per a persones que tinguin un historial de baixa sinistralitat i/o per a vehicles a tot risc.
També ens podem trobar franquícies que només s’apliquen a certes garanties o cobertures.
Aquestes ha d’estar detallades a les condicions particulars de la pòlissa.
Les franquícies s’apliquen per cada sinistre, es a dir, si tenim diversos cops de diferents dies, s’aplicaran diferents franquícies.
Tanmateix, cal informar-se i valorar que representa econòmicament obrir un sinistre a la companyia:
1.    En primer lloc mirarem que pot costar el sinistre, es a dir, demanarem un pressupost aproximat per tenir una idea del valor.
2.    En segon lloc, quina bonificació com a conductor perdrem per cada sinistre i com la recuperarem. Amb això podrem saber quina prima ens tocarà pagar la propera anualitat.

3.    Finalment sumarem l’import de la franquícia amb l’increment calculat de la prima anual i sabrem que ens costa el sinistre.

I tu, estàs ben assegurat?

www.esticbenassegurat.com