Beta Assegurances

Beta Assegurances
I tu estàs ben assegurat ?

dimarts, 21 de gener de 2014

Saps que es una franquícia i quan s’aplica?


La franquícia es aquell import establert en el contracte, que en cas de sinistre va a càrrec del assegurat.
L’avantatge principal es que fan reduir la prima anual a pagar.
Hi ha diferents modalitats de franquícies i també s’apliquen a diferents tipus d’assegurances.
Per un costat hi ha les franquícies d’import fix i per d'altres hi ha les franquícies en % amb un import mínim i màxim.
En vehicles, per exemple, son aconsellables per a persones que tinguin un historial de baixa sinistralitat i/o per a vehicles a tot risc.
També ens podem trobar franquícies que només s’apliquen a certes garanties o cobertures.
Aquestes ha d’estar detallades a les condicions particulars de la pòlissa.
Les franquícies s’apliquen per cada sinistre, es a dir, si tenim diversos cops de diferents dies, s’aplicaran diferents franquícies.
Tanmateix, cal informar-se i valorar que representa econòmicament obrir un sinistre a la companyia:
1.    En primer lloc mirarem que pot costar el sinistre, es a dir, demanarem un pressupost aproximat per tenir una idea del valor.
2.    En segon lloc, quina bonificació com a conductor perdrem per cada sinistre i com la recuperarem. Amb això podrem saber quina prima ens tocarà pagar la propera anualitat.

3.    Finalment sumarem l’import de la franquícia amb l’increment calculat de la prima anual i sabrem que ens costa el sinistre.

I tu, estàs ben assegurat?

www.esticbenassegurat.com