Beta Assegurances

Beta Assegurances
I tu estàs ben assegurat ?

divendres, 10 de juliol de 2015

Les Assegurances i l'IRPF a Andorra

Característiques dels plans de pensions com a element de reducció  de la quota tributària  de l’IRPF d’Andorra


En base al Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, les companyies asseguradores han creat els productes adaptats que permetin la reducció de la quota tributària.
Des de Beta Assegurances, corredors d'assegurances d'Andorra, aconsellem el Pla previsió Assegurat de  Catalana Occidente que paral·lel al de la CASS, permet al prenedor reduir la quota tributària de l’IRPF i proporciona una prestació complementària en el moment de la jubilació, defunció o invalidesa.

Les característiques a destacar sobre aquest productes son :


  1. Vinculació a actius garantits. Es a dir, que cada dia guanyi.
  2. Pla vitalici, doncs que no t’obligui a cancel·lar-lo als 65 i et permeti decidir quan i com vols cobrar aquesta renda.
  3. Dret al traspàs. Si vols canviar el teu pla de jubilació de entitat que ho puguis fer.
  4. Liquiditat abans de la jubilació. Es podrà sol·licitar el rescat dels valors garantits en les següents situacions

    • Desocupació de durada superior a 24 mesos
    • Malaltia greu (baixa laboral durant un període superior a 12 mesos)
    • Quan l’assegurat trasllada la seva residència fiscal fora del territori andorrà

Demana el teu pressupost a  Beta Assegurances fent clic aquí.


Pots consular més informació sobre aquest impost a IRPF - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques